Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MYHOMY.

1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze       voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld.

1.4 MYHOMY is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar (bevat kleine onderdelen).

1.5 MYHOMY is niet geschikt om op te staan en/ of op te klimmen.

1.6 MYHOMY is niet geschikt voor buitengebruik (door vocht gaat het hout uitzetten).

1.7 Het is belangrijk is dat de klipjes zowel boven als onder boven tegelijk in elkaar geschoven worden bij het in elkaar zetten van de panelen.

1.8 Het in elkaar zetten van een MYHOMY dient uitsluitend te gebeuren door een volwassene .

1.9 MYHOMY hoort met minimaal één tussenplank in elkaar worden gezet om het wijken van de zijplaten te voorkomen.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

2.2 Artikelen worden door ons in principe gratis ingepakt als je dat wenst. Als dit het geval is staat het bij het artikel vermeld. Er zijn een aantal uitzonderingen, dit omdat       wij van mening zijn dat het inpakpapier in deze gevallen te veel zal beschadigen tijdens het verzenden. Heb je speciale wensen, dan kun je altijd even contact met       ons opnemen.

3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van het speelgoed brengt MYHOMY kosten in rekening.

3.2 De verzendkosten worden per bestelling bepaald, dit is namelijk afhankelijk van het gewicht en of dit in Nederland is of daarbuiten.

3.3 Afhankelijk van de afmetingen van het artikel, verzenden wij je bestelling in een envelop of pakket.

3.4 Het is niet mogelijk achteraf meer artikelen aan je bestelling toe te voegen.

3.5 Wij versturen via PostNL en DHL.

3.6 Op afspraak kan je ook je bestelling ophalen in Amsterdam

4. Betaling

4.1 Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en een bestelnummer. Ontvangt je deze niet, kijk dan a.u.b. in je       Spam-box, of neem contact met ons op.

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

4.3 Je kunt betalen via een bankoverschrijving. De volledige betaling dient binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden       verzonden.

4.4 Als je betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt deze geannuleerd.

5. Aanbiedingen en kortingscode

5.1 De aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de site zichtbaar zijn. Als je gebruik maakt van herroepingrecht of garantie dan geldt de prijs die op de factuur staat.

5.2 Een kortingscode kun je invoeren tijdens het bestellen, als de geldigheid verlopen is merk je dit vanzelf. De kortingscode zal dan niet meer werken.

6. Levering

6.1 Wij streven er naar alle artikelen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde betaling bij je aan te bieden. De levertijd voor België en Duitsland is       langer, zo’n 15 werkdagen.

6.2 Artikelen die niet, in de juiste hoeveelheid, op voorraad blijken te zijn hebben een levertijd van maximaal 30 werkdagen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan nemen wij       contact met je op. Is een artikel niet op voorraad, is er een andere reden voor vertraging, of kan een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,       dan ontvang je binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. Je hebt in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het reeds betaalde       bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op je rekening.

6.3 Als je aangeeft dat er spoed is bij een bestelling kunnen wij kijken hoe wij je kunnen helpen om de levering te versnellen.

6.4 Wij zullen er alles aan doen om je bestelling zorgvuldig te behandelen en naar u te versturen. MYHOMY is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven       levertijden of verlies en/of beschadiging van de bestelling door PostNL of DHL. Als u een pakket beschadigd ontvangt horen wij dit graag binnen 48 uur, via een       email, voorzien van een foto.
      Als je het pakket uitpakt doe dit dan niet met een scherp stanleymes, hiermee is de kans groot dat je het verpakte product beschadigd!

6.5 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal MYHOMY zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Van tevoren zal via       een e-mail aan je duidelijk worden gemaakt dat er een vervangend artikel geleverd kan worden. Je kunt dan nog aangeven of je het product wenst te ontvangen of       dat je afziet van de overeenkomst.

7. Garantie

7.1 Alle producten die in het assortiment van MYHOMY zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan speelgoed en overige kinderartikelen moeten voldoen.       De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. MYHOMY raad je aan de geleverde       goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden, doch binnen 30 dagen.

7.2 MYHOMY geeft garantie op productiefouten van maar liefst 30 dagen na aankoopdatum. Onder een productiefout verstaat men een fout die tijdens de productie is       gemaakt, waardoor het artikel niet datgene doet, wat het moet doen.

7.3 Uitgesloten van garantie zijn natuurlijke oneffenheden, noesten, breuken en scheuren. Eveneens uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van het doorsturen of       zelf transporteren van producten.

7.4 Indien je aanspraak wilt maken op garantie, is het van belang MYHOMY een e-mail te sturen met daarin je factuurnummer, naam en adres. Daarnaast omschrijf je       zeer nauwkeurig de reden voor het retourneren. Deze e-mail stuur je naar info@myhomy.nl. Wij nemen daarna contact met je op, of je recht hebt op garantie en       hoe je het artikel voldoende gefrankeerd met PostNL terug kunt sturen.

7.5 Bij garantie heb je recht op een nieuw product.

7.6 Vanzelfsprekend brengen wij geen 2 keer verzendkosten in rekening.

8. Herroepingrecht

8.1 MYHOMY doet er alles aan om u een mooi product te leveren. Ben je toch niet tevreden over (een deel van) je bestelling, dan kun je jouw artikelen binnen een       termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst op eigen kosten retourneren.

8.2 Indien je wenst het product te retourneren, dien je het product ongebruikt met alle meegeleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan MYHOMY       retourneren, dit samen met de bijgeleverde factuur of een kopie daarvan.

8.3 Retourneren is alleen mogelijk indien je hier voorafgaand via e-mail melding van hebt gemaakt aan MYHOMY, de reden van het retourneren is niet van belang. Je       krijgt een e-mail terug met de gegevens voor het retour zenden.

8.4 Na ontvangst van de retourzending zal MYHOMY het bedrag van je bestelling binnen 14 werkdagen terugstorten op je rekening. Dit is inclusief de reeds betaalde       verzendkosten. De kosten voor het retourneren komen echter wel voor eigen rekening.

8.5 Wij behouden ons het recht voor om in geval van door jou veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen eventuele kosten in rekening te brengen.

8.6 Er wordt niet teruggenomen indien je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.

8.7 Indien je een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal MYHOMY zorg dragen voor het verzenden van het juiste product.

9. Aansprakelijkheid

9.1 MYHOMY is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde producten. MYHOMY kan niet aansprakelijk worden       gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel als immaterieel die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door MYHOMY verkochte producten.

9.2 De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. MYHOMY kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.       MYHOMY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

9.3 MYHOMY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

9.4 MYHOMY is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft MYHOMY in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op       te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, door jou dit schriftelijk mede te delen en zonder dat MYHOMY gehouden is tot       enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn.

11. Klachten/geschillen

11.1 MYHOMY streeft naar tevreden klanten. Mocht je desondanks een klacht hebben, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit het liefst per e-mail naar       info@myhomy.nl. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen wij op je klacht reageren.

12. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je ook een e-mail sturen naar bovenstaand adres.

13. Op overeenkomsten tussen MYHOMY en jou als consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van       toepassing.

14. Copyright

14.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van MYHOMY.

MYHOMY HAPPY TO BE YOURS