Disclaimer

MYHOMY heeft alle zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site, maar is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten in de op de site vermelde informatie of voor mogelijke schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in de website of enige hieraan gelinkte sites. Alle personages, beelden, animaties, toestanden, gebeurtenissen en gesprekken op deze site zijn louter denkbeeldig. Elke gelijkenis met de werkelijkheid berust bijgevolg op het toeval. MYHOMY.nl is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een dergelijk toeval.

MYHOMY.nl is jegens bezoekers evenmin aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie. Het (elektronisch) verkeer tussen MYHOMY.nl en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

MYHOMY.nl behoud zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de website indien dit wenselijk is voor het functioneren van de website.

MYHOMY HAPPY TO BE YOURS